نُت و تَبلِچِر آهنگ «غریب آشنا» برای گیتار به همراه فایل صوتی

سطح: مبتدی میزان: هشت‌هشتم تُنالیته: می‌مینور تُندا: 120 تعداد صفحات: 2 …

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder