خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی  دکتر حسن درویش

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی دکتر حسن درویش

 
 

 
دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی+ تست pdf
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی
نوشته دکتر حسن درویش – دکتر محمد رسول الماسی فرد
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی
همراه 250 تست به تفکیک فصل های کتاب
در حجم 100 صفحه
 
 

 
****** جامع + کامل +خلاصه+…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *