راهنما و ترجمه متون حقوقی 1 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95

راهنما و ترجمه متون حقوقی 1 رشته حقوق – a level and as level law – بر اساس کتاب مارتین هانت – ورودی های 95

راهنما و ترجمه درس متون حقوقی 1 رشته حقوق ورودی های 95
مباحث حقوق خصوصی
فصلهای 19، 21، 23 و 27 کتاب a level and as level law
 
ترجمه تحت اللفظی لغات و ترجمه روان متون
بر اساس کتاب مارتین هانت … Martin Hunt

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder