راهنمای تعمیرات و عیب یابی آردی و روا

راهنمای تعمیرات و عیب یابی آردی و روا

راهنمای تعمیرات و عیب یابی آردی و روا

راهنمای تعمیرات و عیب یابی آردی و روا
 
 

 
با این آموزش مطمئن باشید که تعمیرکار اتومبیل خود خواهید بود.دیگر نگران خرابی اتومبیل خود در مسافرت یا کارهای ضروری نخواهید بود
شامل:
1- راهنمای تعمیرات موتور
2- دستورالعمل تنظیم موتور
3- دستورالعمل و عیب یابی گیربکس
4- راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني و جرقه
5- تعمیرات و عیب یابی کمک فنر
6- هیدرولیک فرمان در پژو
7- راهنمای تجهیزات الکتریکی
8- دستورالعمل و عیب یابی سیستم کلاچ
9- آشنایی با…

Leave a comment