دانلود رایگان کتاب لویاتان هابز pdf

دانلود رایگان کتاب لویاتان هابز pdf

معرفی کتاب:(کتاب لویاتان pdf)
(کتاب لویاتان) لویاتان (به لاتین: Leviathan) نشان فلسفی توماس هابز فیلسوف انگلیسی است که در ۱۶۵۱ به زبان انگلیسی در لندن انتشار یافت.(کتاب لویاتان)لویاتان، اولین شرح جامع دربارهٔ دولت جدید و ویژگی ها و کارکردهای آن است. این کتاب حائز چهار تقسیم است: انسان ، دولت ، دولت مسیحی ، و قلمرو ظلمات به عنوان ضد دولت مسیحی. هابز در کتاب خود اثر می دهد که چگونه خوف از مرگ باعث بوجود آمدن یک پیمان نامه اجتماعی بین انسان هاا می…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder