خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  نوشته دکتر سید محمد مقیمی + تست

خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام نوشته دکتر سید محمد مقیمی + تست

 
 
 
دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام + تست pdf
خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
نوشته دکتر سید محمد مقیمی
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
همراه نمونه سوالات تستی همراه با کلید

نیم سال اول 1396 – 1395
تابستان 1395

 

 
****** جامع + کامل +خلاصه+ کاربردی
******
 

 
معرفی…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *