اپلیکیشن آموزش گنج یابی یادگاران کهن

اپلیکیشن آموزش گنج یابی یادگاران کهن

اپلیکیشن  یادگاران کهن  در واقع خلاصه ای از کتاب نفیس و ارزشمند یادگاران کهن نوشته انوشیروان دادگر است که در زمینه شناخت و تفسیر علائم دفینه در کشور ایران به چاپ رسیده است.
این کتاب ارزشمند حاوی تجارب ارزنده چند تن از اساتید کارکشته در زمینه باستان شناسی و رمزگشایی از آثار و علائم دفینه در کشور ایران است که علم و تجربه را در کنار هم دارد.
علائم دفینه های موجود در کشور ایران  و به طور واقعی و به دور از خرافات و بزرگنمایی…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder