پکیج سیر تا پیاز سواد مالی - خرید پستی ( ۸۵ جلسه ویدیویی و صوتی+ ۴۰۰ صفحه کتاب pdf + کتاب صوتی ۷۴۰ دقیقه ای )

پکیج سیر تا پیاز سواد مالی – خرید پستی ( ۸۵ جلسه ویدیویی و صوتی+ ۴۰۰ صفحه کتاب pdf + کتاب صوتی ۷۴۰ دقیقه ای )

برای کسب آگاهی بیشتر درباره محتوای پکیج سیر تا پیاز سواد مالی میتوانید به فایل « پکیج سیر تا پیاز سواد مالی برای برای دانلود » که هم اکنون در سایت در دسترستان هست مراجعه کنید.
 
 
در تهیه پکیج به روش فیزیکی و پستی آنچه ما برای شما ارسال خواهیم کرد عبارت است از:
فصل اول _ وجود پولساز:
۱) ۴۰۰ صفحه کتاب الفبای جامع ثروت بصورت pdf به همراه ۷۴۰ دقیقه فایل های صوتی کتاب .
۲) فایل ویدیویی و صوتی آیات و روایات مالی .( شامل ۳ جلسه…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder