حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی - بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی - پیام نور

حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی – بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی – پیام نور

حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی
بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی
منبع رشته ای ریاضی و مهندسی
شامل 188 صفحه در قالب فایل pdf
 
 

فصل اول : معادله دیفرانسیل مرتبه اول
فصل دوم : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم
فصل سوم : حل معادله دیفرانسیل به روش سریها
فصل چهارم : دستگاه معادلات دیفرانسیل
فصل پنجم تبدیلات لاپلاس

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder