حسابداری صنعتی مقدماتی ( درجه 2 )

حسابداری صنعتی مقدماتی ( درجه 2 )

دانلود نمونه سوالات رشته حسابداری صنعتی درجه 2 ( مقدماتی ) – کاردانش
سوالات تستی همراه با جواب
کد استاندارد مهارتی : 3/1/12/10-1
تعداد فایل پیوستی : 2
تعداد سوالات : 80
نوع فایل : pdf
 …

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *