دانلود خلاصه کتاب مدیریت زنجیره ی تامین + تست

دانلود خلاصه کتاب مدیریت زنجیره ی تامین + تست

 
 
 
دانلود خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین +pdf
خلاصه کامل کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین
تالیف احمد جعفرنژاد، علی مروتی شریف آبادی ،اسدیان اردکانی
به همراه نمونه سولات تستی امتحانی+ کلید
موسسه کتاب مهربان نشر
 
 
 
******
خلاصه+جامع + کامل + کاربردی
******
 
 
 
معرفی اجمالی:
دانلود خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین تالیف احمد جعفرنژاد، علی مروتی شریف آبادی ،اسدیان…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder