حل تمرین کنترل مدرن خاکی صدیق + chen

حل تمرین کنترل مدرن خاکی صدیق + chen

 
کنترل مدرن شاخه‌ای از رشته مهندسی کنترل می‌باشد که به مدلسازی و کنترل سیستمها با استفاده از فضای حالت می‌پردازد.
 
در مدل فضای حالت معادلات دیفرانسیل مرتبه n سیستم به n معادله مرتبه اول تبدیل می‌شود که به هر یک از متغیرهای به کار رفته در این معادلات مرتبه اول متغیر حالت گفته می‌شود. بنابراین یک سیستم مرتبه n دارای مدل فضای حالت با n متغیر حالت خواهد بود.
 
هم اکنون میتوانید حل المسائل کتاب اصول کنترل مدرن خاکی صدیق را…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *