چکیده آخر دروس کتاب آموزش کلام اسلامی ج2 + pdf همراه چند دوره نمونه سوال امتحانی

چکیده آخر دروس کتاب آموزش کلام اسلامی ج2 + pdf همراه چند دوره نمونه سوال امتحانی

 
 
دانلود خلاصه کتاب آموزش کلام اسلامی جلد 2+pdf
نوشته محمد سعیدی مهر
«چـکیده اخر درس ها»
همراه چند دوره نمونه سوال امتحانی
 
خلاصه کتاب آموزش کلام اسلامی سعیدی مهر
 
مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون
 
نکات مهم ، کلیدی و امتحانی
 
همراه چند دوره نمونه سوال امتحانی 
******
همچنین دانلود کنید:
خلاصه کتاب آموزش کلام اسلامی ج 1+ pdf
******
 
خلاصه+جامع + کامل + کاربردی
 
 
******
 
توضیح اجمالی:
اهمیت علم کلام،…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder