جزوه و خلاصه درس اکولوژی جنگل – بر اساس کتاب علیمحمدی – کشاورزی و منابع طبیعی – پیام نور – pdf

جزوه و خلاصه درس اکولوژی جنگل
بر اساس کتاب افروز علیمحمدی
منبع رشته کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور
شامل 297 اسلاید با فرمت pdf
 
فصل اول : آشنایی با مفاهیم پایه
فصل دوم : ترکیب و ساختار اکوسیستم جنگل
فصل سوم : عملكرد و پويايي اكوسيستم جنگل
فصل چهارم : برهمکنش بین اجزای اکوسیستم جنگل (عوامل غیر زنده)
فصل پنجم : برهمکنش بین اجزای اکوسیستم جنگل (عوامل زنده)
م ظرفیت های علمی درهمه زمینه ها به ویژه كشاورزی و صنعت و عنایت به زیر ساختهای…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *