دزیره(صوتی)

دزیره(صوتی)

رمان دزیره به صورت یادداشت های قهرمان اصلی آن، اوژنی برناردین دزیره کلاری، با استفاده از اسناد و مدارک معتبر تاریخی، نوشته شده است. دزیره راه طولانی و پر پیچ و خمی را که از خانه پدرش در مارسی شروع کرده و به قصر سلطنتی استکهلم منتهی میشود، با همان روحیه بشاش و امیدوار دوران جوانی طی می کند.نویسنده وقایع دوران بعد از انقلاب فرانسه را در خلال ماجرای شیرین ترقی دزیره به خوبی شرح می دهد.
 
رمان دزیره اثر ماندگار آن ماری سلینک…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder