برنامه تحت اکسل محاسبه وزن میلگرد اسپیرال شمع بتنی

برنامه تحت اکسل محاسبه وزن میلگرد اسپیرال شمع بتنی

شمع‌های بتنی درجا، بعنوان نوعی از پی‌های عمیق، بدین صورت اجرا می‌شوند که ابتدا چاهی در زمین به وسیله‌ی دست یا ماشین حفر می‌شود و سپس قفس آرماتور‌ها درون چاه قرار داده شده و داخل آن با بتن پر می‌شود. این نوع پی‌ها در ساختمان‌های بلند، سازه‌های سنگین صنعتی، پل‌ها و سازه‌های خاص به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه برنامه تحت اکسل محاسبه وزن میلگرد اسپیرال شمع بتنی را می‌توانید دریافت کنید.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder