پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
ViRGooL.net —- پاورپوینت و مقاله
موضوع : پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 
 
مباحث پاورپوینت :
– مقدمه
– تعریف تحقیقات رفتاری حسابداری
– اهمیت تحقیقات رفتاری حسابداری
– توسعه حسابداری رفتاری
– مدل عدسی برونزیک
– اجزا مدل عدسی برونزیک
– روش های ردیابی فرایند
– الگوی قضاوت و تصمیم…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *