دانلود رایگان کتاب بخارای من ایل من pdf

دانلود رایگان کتاب بخارای من ایل من pdf

معرفی کتاب:(بخارای من ایل من) 
نخستین کتاب بهمن بیگی(بخارای من ایل من) است که پس از انقلاب اسلامی کشور ایران و به دنبال خاموشی چندین ساله منتشر شد و با یادداشتی از خویش او پیش درآمد می شود.(بخارای من ایل من)او در این یادداشت روشنگری می دهد که چگونه نگارش را پیش درآمد کرده و کتاب پیش رو در ارتباط با چه موضوعاتی کلام می گوید و ویژگی اصلی داستان ها و خاطرات او چیست: … نمی دانم چرا و چگونه قلم به فرمانم نرفت و یک نوع داستان سرایی میل یافت و نمی دانم چه…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder