جزوات و خلاصه کتاب دولت الکترونیک و کشورداری الکترونیک- تالیف غلامرضا معمارزاده  و محمد مبینی و مهدی فقیهی -کارشناسی ارشد مدیریت دولتی +نمونه سوالات

جزوات و خلاصه کتاب دولت الکترونیک و کشورداری الکترونیک- تالیف غلامرضا معمارزاده و محمد مبینی و مهدی فقیهی -کارشناسی ارشد مدیریت دولتی +نمونه سوالات

مجموعه جزوات دولت کشور ایران و کشورداری الکترونیک شامل موارد زیر است:
1- جزوه کامل دولت الکترونیک  تالیف غلامرضا معمارزاده و محمد مبینی و مهدی فقیهی
2- خلاصه کتاب دولت الکترونیک فصول 1 و 2 و 3 و 7 و 8 ، تالیف معمارزاده و مبینی و فقیهی در 103 صفحه
 3- خلاصه کتاب دولت الکترونیک: مفاهیم، نظریات و کاربردها – تالیف دکتر محمدعلی سرلک
4- خلاصه کتاب دولت الکترونیک: کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های عمومی-فصل11- تالیف دکتر محمدعلی سرلک
5- مجموعه تست های…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *