فایل صوتی (برگردان به فارسی) سخنرانی کوین ترودو ،با عنوان آرزوی تو،دستور توست-چگونه میلیون ها دلار پول به دست آوریم

فایل صوتی (برگردان به فارسی) سخنرانی کوین ترودو ،با عنوان آرزوی تو،دستور توست-چگونه میلیون ها دلار پول به دست آوریم

آرزوی تو،دستور توست
چگونه میلیون ها دلار پول به دست آوریم و به هر چه میخواهیم در زندگی برسیم ؟
این اثر شامل 10 ساعت فایل صوتی دربردارنده ی سخنرانی و سمینار آقای کوین ترودو باتمام جزییات می باشد.
 چگونه به هر خواسته ای برسیم ؟ (آرزوی تو دستور توست)
 این سمینار شامل موارد زیر می باشد :
– هدف گذاری و شیوه صحیح آن
 – جذب همسر
 – رشد کسب و کار
 – افزایش درآمد
 – ساختن زندگی ایده آل
 
کوین ترودو کیست و دوره او چیست؟
کوین ترودو کسی…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *