دانلود رایگان کتاب در انتظار گودو pdf

دانلود رایگان کتاب در انتظار گودو pdf

معرفی کتاب:(در انتظار گودو )ساموئل بکت
(در انتظار گودو )در چشمداشت گودو، از موعد انتشار آن در سال1959 به یکی از مهم ترین نشانه ها قرن بیستم تبدیل شد و تصویر اصلی آن(دو ولگرد در جاده بیرون شهر چشم براه آمدن گودو هستند) ،یکی از مشهورترین تصاویر صحنه مدرن محسوب می شود.ساموئل بکت باا انتشار درر انتظار گودو شهرت جهانی یافت و درر سال 1969 برنده جایزه ادبی نوبل شد.بکت درر سنه 1989 دیده ااز دانشمند فروبست.(در انتظار گودو )درر انتظار گودو به نوع ای تراژیک و…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder