مقاله  پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور

دانلود مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 27 صفحه
برای دانلود مقاله  ابتدای محتویات و فهرست مطالب این مقاله را مشاهده نمایید.
فهرست مطالب

چکیده7
مقدمه. 8
بیان مسئله. 9
اصول مهم درايجاد روابط حسنه از سوي مدير مدرسه. 11
قوانين و فنون کلي در روابط حسنه :12
راه ايجاد رابطه حسنه با معلمين (کارکنان)15
راه ايجاد رابطه حسنه با دانش آموزان :16
راه ايجاد رابطه حسنه با…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder