پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) – پاورپوینت آیین زندگی

پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) - پاورپوینت آیین زندگی

پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) – پاورپوینت آیین زندگی

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
پاورپوینت آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)
موضوع :پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) – پاورپوینت آیین زندگی
 
مباحث موجود در پاورپوینت :
– تعریف سیاست و رابطه آن با اخلاق
– دیدگاه ها و نظریه های معروف در مورد رابطه اخلاق و سیاست
– ديدگاه افلاطون در رابطه با اخلاق و سياست
– نقد نظريه جدايي اخلاق و سياست
– دیدگاه لنین در رابطه اخلاق و سیاست
– نقد نظریه اصالت سیاست
– دیدگاه اسلام…

Leave a comment