100 مدار الكترونيكي به زبان فارسي همراه نقشه مدار ها و توضيح قابل ساخت در خانه حتما ببينيد براي اولين بار در فضاي مجازي

100 مدار الكترونيكي به زبان فارسي همراه نقشه مدار ها و توضيح قابل ساخت در خانه حتما ببينيد براي اولين بار در فضاي مجازي

در اين كتاب مدار هاي آموزش ساخت مدار هاي زير با نقشه و توضيح كامل با زبان فارسي:
1.دو برابر كننده ي ولتاژ
2.چهار برابر كننده ي ولتاژ
3.افزاينده ي زنجيره اي يا كاسكيد
4.سه برابر كننده ي ولتاژ
5.رگولاتور ولتاژ
6.مدارات ترانزيستوري
7.رله تحريك شونده با رطوبت
8.رطوبت سنج
9.مترونوم
10.آژير
11.منبع تغذيه اي با ولتاژ بالا
12.هشدار دهنده ي سارق
13.برق نما
14.مخلوط كننده يا ميكسر
15.تقويت كننده ي صوتي
16.ديمر
17.روشن شدن پس از سپري شدن زمان تاخير
18.خاموش شدن…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder