کتاب صوتی سروش شمس

کتاب صوتی سروش شمس

اختصاصی اتوپیا
نرم افزار – کتاب سروش شمس ، شامل 152 غزل برگزیده از دیوان کبیر مولانا است .
که توسط استاد عبدالکریم سروش انتخاب و خوانش شده است 
                                                                                                                                              قرائت دانشین 152 غزل…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *