دانلود رایگان کتاب وضعیت آخر تامس هریس pdf

دانلود رایگان کتاب وضعیت آخر تامس هریس pdf

کتاب(وضعیت آخر)نوشته تام آ. هریس، احد از معروفترین و قدیمیترین کتابهای روانشناسی است که توسط اسماعیل فصیح به پارسی ترجمه شده است. (وضعیت آخر)تمام این کتاب حول شش کلمه شکل گرفته است: کودک، بالغ، والد، خوب، بد و بازی. (وضعیت آخر)تام هریس کتاب خویش را با تمثیل ضبط صوت آغاز میکند و معتقد است که انسان تمام تجربیات خویش را مشابه یک ضبط صوت، در درون ذهن خویش ثبت و حفاظت میکند.(وضعیت آخر) تمام آنچه از والد و مادر (و شاید اطرافیان) دیده میشود در قالب نوار…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder