دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه
نوع فایل : PDF
سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب – چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف – حسابهای موقتب – حسابهای دائمی8. افتتاح حسابها9. تهیه صورتهای مالیمفاهیم اولیه حسابداری- تعریف حسابداریحسابداری سیستم اطلاعاتی است که به کمک 4 عامل 1 – کارکنان ، 2 – ابزار، 3 –…

Leave a comment