محاسب سود سپرده آتیه هدف (بیمه عمر)

محاسب سود سپرده آتیه هدف (بیمه عمر)

– معجزه ی سود مرکب ،چگونه پولهایمان چندین برابر می شود؟
– نسخه های اندروید + اکسل
– جهت  نمایش راه و روش سرمایه گذاری بلند مدت با استفاده از حسابهای کوتاه مدت بانکی
– حساب های کوتاه مدت خود را تبدیل به حساب های سرمایه گذاری بلند مدت برای افراد خانواده نمایید.اپلیکیشن فوق نشان می دهد که چگونه یک حساب کوتاه مدت می تواند در سالهای دور آینده به یک سرمایه بزرگ برای خانواده شما تبدیل شود.
حساب کوتاه مدت به حسابی گفته می شود که بانک به سودهای…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *