خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه دکتر مصطفی ازکیا

خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه دکتر مصطفی ازکیا

خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه دکتر مصطفی ازکیا در قالب پاورپوینت و ورد:[مطالب ورد نسبت پاورپوینت به شکل مفصل تری جمع اوری شده است]
در این کتاب سعی شده که به طور فشرده مفاهیم و اصطلاحاتی چون توسعه، جهان سوم، وابستگی، توسعه نیافتگی، توسعه پایدار و… به بحث گذاشته شود و شکاف ها و تعارضات طبقاتی که شاخص توسعه نیافتگی و مانعی برای توسعه و بهبود وضع زندگی در کشورهای جهان سوم هستند مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز راهبردهای عملی و نظری را که…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder