راهنمای نصب و درایور اصلی دستگاه کپی رنگی کونیکا مینولتا C350  برای ویندوز 7 (درایور نصب اسکنر و پرینتر از طریق شبکه)

راهنمای نصب و درایور اصلی دستگاه کپی رنگی کونیکا مینولتا C350 برای ویندوز 7 (درایور نصب اسکنر و پرینتر از طریق شبکه)

راهنمای نصب و درایور اصلی دستگاه کپی رنگی کونیکا مینولتا C350
درایور نصب اسکنر و پرینتر از طریق شبکه
برای ویندوز 7
 
دراین مجموعه درایور اصلی دستگاه کپی کونیکا مینولتا C350 که شامل نصب اسکنر و پرینتر C350 از طریق شبکه می باشد همراه با درایور کپی رنگی C450 گردآوری شده که طریقه نصب نیز در این مجموعه آموزش داده شده است.

دانلود درایور کونیکا مینولتا c350 برا ی ویندوز 7 دانلود درایور کونیکا مینولتا c350 برای ویندوز 10 دانلود درایور دستگاه…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *