دانلود فایل اکسل پروژه مالی و حسابداری یک شرکت -پروژه اکسل آماده

دانلود فایل اکسل پروژه مالی و حسابداری یک شرکت -پروژه اکسل آماده

دانلود فایل اکسل پروژه مالی و حسابداری یک شرکت -پروژه اکسل آماده

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
پروژه مالی و حسابداری
موضوع : دانلود فایل اکسل پروژه مالی و حسابداری یک شرکت
 
این پروژه شامل 6 فایل Excel بوده و شامل موارد زیر است :
– تهیه صورت های مالی
– محاسبه استهلاک به روش های مختلف
– صورت مغایرت بانکی
– جدول استهلاک صرف اوراق قرضه
– تهیه صورت سود و زیان یک موسسه تولیدی
– هزینه یابی مرحله ای
– تخصیص هزینه های سر بار بر حسب دوایر
– هزینه یابی مرحله ای
– بودجه عملیاتی
-…

Leave a comment