مجموعه چهار جلد از کتاب های انوشیروان روحانی با تنظیم ایشان.

مجموعه چهار جلد از کتاب های انوشیروان روحانی با تنظیم ایشان.

مجموعه چهار جلد از کتاب های انوشیروان روحانی با تنظیم ایشان.

فروش چهار جلد از کتابهای خریداری شده از سایت انوشیروان روحانی به تنظیم خود ایشان.
مخصوص نوازندگان پیانو
که قیمت ان در سایت بالای 200 هزار تومان است.
کتاب اول شامل تنظیم ساده و متوسط قطعات :1.افسوس2.عاشق شدم من3.اولین تانگو4.عزیز جون5.بهانه6.دلیار7.دل کوچولو8.انتظار9.هفت روز10.مادر11.مجنون تو12.سراب13.گل سنگم14.سلطان قلب ها15.تولدت مبارک
کتاب دوم ( قطعات فراموش نشدنی) شامل تنظیم پیشرفته :

نوروز امد
راز خلقت
مینای دل
هرگز هرگز
قسم به تو
غمزه

کتاب…

Leave a comment