دانلود کتاب صوتی21 درس برای قرن 21 نوشته یووال نوح هراری MP3

دانلود کتاب صوتی21 درس برای قرن 21 نوشته یووال نوح هراری MP3

نوع فایل : صوتی MP3
زمان کل : 7 ساعت و 50 دقیقه کامل
 
فهرست :
 
آغاز
 
بخش اول : چالش فنی
 
1.سرخوردگی
 
پایان تاریخ به تعویق افتاده است
 
2.کار
 
وقتی بزرگ شدی احتمالا بیکار خواهی بود
 
3.آزادی
 
داده کلان تو را می پاید
 
4.برابری
 
صاحبین اطلاعات مالکین آینده اند
 
بخش دوم : چالش سیاسی
 
5.جامعه
 
انسان ها دارای بدن هستند
 
6.تمدن
 
فقط یک تمدن در دنیا وجود دارد
 
7.ناسیونالیسم
 
معضلات…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder