دانلود رایگان کتاب صد سال داستان نویسی   کشور ایران حسن میرعابدینی pdf

دانلود رایگان کتاب صد سال داستان نویسی کشور ایران حسن میرعابدینی pdf

معرفی کتاب:(صد سال داستان نویسی کشور ایران)سه جلد
 
(صد سال داستان نویسی کشور ایران)-جلد نخست (شامل جلدهای اول و دوم کتاب کاغذی)
کتاب(صد سال داستان نویسی کشور ایران)در زمره ارزنده ترین تحقیق های سنه های دهه هشتاد میلادی (دهه شصت خورشیدی)قرار دارد و بدون شک در مقام یک مرجع مهم، ماندگار خواهد بود.(صد سال داستان نویسی کشور ایران)
ااین کتااب نخستین و کاامل‌تررین فررهنگ موجودد درر حوززه اادبیاات دااستاانی به ااحصاییه می‌ررود.(صد سال داستان نویسی کشور ایران)
هدف…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder