خلاصه کتاب PDF تغییر اجتماعی و توسعه (مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی) نویسنده : الوین، ي، سو

خلاصه کتاب PDF تغییر اجتماعی و توسعه (مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی) نویسنده : الوین، ي، سو

خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه (مروري بر نظریات نوسازي، وابستگی و نظام جهانی)
تالیف: الوین، ي، سو
ترجمه: محمود حبیبی مظاهري
به صورت PDF تایپ شده در 44 صفحه
 
 توجه ویژه: این خلاصه کتاب فقط جهت ارائه به عنوان پروژه و خلاصه کتاب به استاد می باشد و برای مطالعه جهت آزمون مناسب نمی باشد.
 
فهرست مطالب کامل کتاببخش اول – مکتب نوسازی …………………………………………………………….. ٢٧فصل اول : چشم انداز…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder