جزوه کامل اصول حسابداری 1 +  راهنما و حل المسائل اصول حسابداری ۱

جزوه کامل اصول حسابداری 1 + راهنما و حل المسائل اصول حسابداری ۱

جزوه کامل اصول حسابداری 1 +  راهنما و حل المسائل اصول حسابداری ۱
بر اساس کتاب عبدالکریم مقدم و علی شفیع زاده
منبع رشته حسابداری پیام نور
در 250 صفحه به صورت فایل PDF
 
این راهنما شامل موارد زیر است:

نمونه سوالات آزمون تستی و تشریحی با جواب
نکات مهم و چکیده هر فصل
حل کامل تمرینات هر فصل به صورت تشریحی و کامل

 …

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *