دانلود جزوه و خلاصه درس روانشناسی سیاسی بر اساس کتاب سعید عبدالملکی

دانلود جزوه و خلاصه درس روانشناسی سیاسی بر اساس کتاب سعید عبدالملکی

دانلود جزوه و خلاصه درس روانشناسی سیاسی
بر اساس کتاب سعید عبدالملکی
منبع رشته روانشناسی پیام نور
شامل 159 صفحه با فرمت pdf
به همراه نمونه سوالات تالیفی هر فصل و همچنین نمونه سوالات پایان ترم همراه با پاسخنامه
فصل اول: تاریخچه، تعاریف و مفاهیم
فصل دوم: پارادیمها و نظریه ها در روانشناسی
فصل سوم: شخصیت، هویت و جامعه پذیری سیاسی
فصل چهارم:روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی
فصل پنجم:عاطفه، هیجان و نگرش
فصل ششم: زیست شناسی، مغز و شناخت
فصل هفتم:…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *