269 بازی جنسی فوق العاده برای زوجهای جوان

269 بازی جنسی فوق العاده برای زوجهای جوان

آیا میدونید بیشترین آمار طلاق مربوط به زوجهایی هست که از رابطه جنسی خودشون راضی نیستن یا دچار سردی و روزمرگی در رابطه جنسی شدن؟!!!
 
کتاب 269 بازی جنسی فوق العاده نوشته شده
توسط هیو دی بیر برای افرادی که از زندگی زناشویی خودشون
راضی نیستن و زرق و برق و هیجان روزها یا حتی سالهای اول
رابطه شون رو از دست دادن طراحی شده.
 
این کتاب بیشتر برای زوج هایی که مدتی از زندگی مشترکشان می گذره فواید خودش رو نشون میده ولی همچنان افرادی هم که رابطه…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *