خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی

خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه) دکتر علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغه

بهترین منبع مطالعه مدیریت از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت
+تست های تالیفی

90 صفحه pdf
شامل 14 فصل به صورت مجزا
 دانلود فایل…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *