کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

 
 
چگونه یک دختر یا یک پسر را عاشق خود کنیم
بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است
که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران و یا پسر ها وجود دارد.
اگر شما یک دختر یا یک پسر  هستید بدنیست این متن را بخوانید
شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید
صحیح است که بیشتر دخترها به ویژگی هایی مثل اعتماد به نفس یا وضعیت اجتماعی جذب می شوند
اما هر دختری به طور جدا یک مورد جداگانه و خاص است
که برای جذب…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder