دانلود کتاب صوتی انسان خداگونه اثر یووال نوح هراری MP3

دانلود کتاب صوتی انسان خداگونه اثر یووال نوح هراری MP3

نوع فایل : MP3
نویسنده : یووال نوح هراری
گوینده آقا : زمان 8 ساعت و 50 دقیقه
گوینده خانم : زمان 21 ساعت و 39 دقیقه
 
فهرست :
1 دستور کار انسان جدید
بخش اول : انسان خردمند دنیا را تسخیر می کند
2 آنتروپوسین
3 بارقهء انسانی
بخش دوم : انسان خردمند به دنیا معنا می دهد
4 داستان گویان
5 زوج عجیب
6 قرارداد نوین
7 انقلاب انسان گرا
بخش سوم : انسان خردمند کنترل را از دست می دهد
8 بمب ساعتی در آزمایشگاه
9 جداسازی بزرگ
10 اقیانوس هوشیاری
11 آئین…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *