دوره آموزشی دندانه های کلید ثروت

دوره آموزشی دندانه های کلید ثروت

 
 
 
 
چرا دندانه های کلید؟!
 شما برای اینکه بتوانید یک در را باز کنید، باید کلید مخصوص آن در را داشته باشید؛ کلیدی که دندانه هایش نسبت به دندانه های کلید های دیگر متفاوت است و اگر حتی یکی از دندانه های کلیدتان جا به جا شده یا خراب شود دیگر نمیتوانید با آن کلید درِ مورد نظرتان را باز کنید. همانند این که بخواهید یک کیک درست کنید و در دستور پخت کیک تغییرات ایجاد کنید، خب طبیعتا کیک مورد نظرتان را نخواهید داشت.
 
حالا ثروت و…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder