رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب
و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس
 
 
********
مدت خرید با تخفیف محدود می باشد. …

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *