نت و تبلچر قطعه Coffin Dance برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Coffin Dance برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه Coffin Dance (رقص تابوت) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل ویدئویی فایل Pdf     Read more…

نت و تبلچر قطعه عروسی عشق Mariage dAmour برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه عروسی عشق Mariage dAmour برای گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه عروسی عشق Mariage dAmour (Wedding of Love) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل Read more…

نت و تبلچر قطعه The Moon Represents My Heart برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه The Moon Represents My Heart برای گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه The Moon Represents My Heart با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل ویدئویی فایل Read more…

نت و تبلچر قطعه Kiss the Rain برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Kiss the Rain برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه Kiss the Rain (بوسه باران) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل ویدئویی فایل PDF Read more…

نت و تبلچر قطعه Song from a Secret Garden برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Song from a Secret Garden برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه Song from a Secret Garden با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل Read more…

نت و تبلچر قطعه Für Elise برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Für Elise برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه Für Elise با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه . محتویات بسته فایل صوتی فایل ویدئویی فایل Pdf     پیش Read more…

نت و تبلچر قطعه Here Comes the Sun تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Here Comes the Sun تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه Here Comes the Sun با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل ویدئویی فایل Pdf Read more…

نت و تبلچر قطعه Summer برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Summer برای تکنوازی گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه Summer با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل ویدئویی فایل Pdf     پیش نمایش ویدئوی Read more…

نت و تبلچر قطعه River Flows in You برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه River Flows in You برای گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه River Flows in You با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته فایل صوتی فایل ویدئویی فایل Read more…

نت و تبلچر قطعه Can′t Help Falling In Love برای گیتار با فیلم آموزشی

نت و تبلچر قطعه Can′t Help Falling In Love برای گیتار با فیلم آموزشی دانلود نت و تبلچر قطعه Can′t Help Falling In Love (نمیتونم عاشقت نشم) با تنظیم چندصدایی(اجرای همزمان ملودی،آرپژ و آکورد توسط یک گیتار) و زیبا برای تکنوازی گیتار به همراه ویدئوی آموزشی اجرای قطعه. محتویات بسته Read more…