آنالیز طرح خطی نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه طرح خطی تزئینات نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان با برنامه راینو Rhino 7 انجام شده است و تمامی بخش و لایه های طرح حاشیه داخلی و نیز موتیف ها مجزا گردیده و آنالیز شده است. محتوای محصول شامل: تصاویر تزئینات نقوش گچبری حاشیه Read more…

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه تزئینات نقوش گچبری داخل طاق نمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان توسط راینو Rhino 7 تبدیل به طرح خطی شده و تمامی قسمت های طرح آنالیز و موتیف ها طبقه بندی گردیده است. محتوای محصول شامل: تصاویر Read more…