چهارده کتاب پیشنهادی کوین تردو

چهارده کتاب پیشنهادی کوین تردو چهارده کتاب پیشنهادی کویین تردو   ۱-جادوی فکر بزرگ(دکتر د شوارتز) ۲-پله پله تا اوج (زیگ زیگلار) ۳-بخواهید تا ب شما داده شود(استر هیکس) ۴-راز (راندابرن) ۵-سایکو سیبرنتیک(ماکسول مالتز) ۶-قوانین موفقیت در ۱۶ درس(ناپلئون هیل) ۷-بی اندیشید و وثروتمند شوید(ناپلئون هیل) ۸-جادوی باور ۹-آیین دوست Read more…