پاورپوینت سوره حمد درس سوم قرآن دوم

پاورپوینت سوره حمد درس سوم قرآن دوم       عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حمد درس 3 قرآن پایه دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 17   پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با Read more…

پاورپوینت تشدید اتصالات درس دوم قرآن دوم

پاورپوینت تشدید اتصالات درس دوم قرآن دوم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تشدید اتصالات درس 2 قرآن پایه دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 17 قسمتی از متن: آموزش تشدید: تشدید علامتی است که هر گاه با حرفی همراه شود آن حرف با شدت ومکث بیشتری خوانده می Read more…

پاورپوینت الف کوچک سکون درس اول قرآن دوم

پاورپوینت الف کوچک سکون درس اول قرآن دوم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت الف کوچک سکون درس 1 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 17 قسمتی از متن: الف کوچک : الف کوچک همان ( ا) است که کوتاه شده ولی صدایش عوض نشده است و در Read more…

پاورپوینت سوره عصر درس نهم قرآن دوم

پاورپوینت سوره عصر درس نهم قرآن دوم   عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره عصر درس 9 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 19   پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب Read more…

پاورپوینت سوره کوثر، كودک خداپرست درس هشتم قرآن دوم

پاورپوینت سوره کوثر، كودک خداپرست درس هشتم قرآن دوم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره کوثر، كودک خداپرست درس 8 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 20 پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق Read more…

پاورپوینت سوره نصر، فتح مکه درس هفتم قرآن دوم

پاورپوینت سوره نصر، فتح مکه درس هفتم قرآن دوم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نصر، فتح مکه درس 7 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 18   پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   Read more…

پاورپوینت سوره توحید درس ششم قرآن دوم

پاورپوینت سوره توحید درس ششم قرآن دوم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره توحید درس 6 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 17   پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات Read more…

پاورپوینت سوره فلق، تنوین ها درس پنجم قرآن دوم

پاورپوینت سوره فلق، تنوین ها درس پنجم قرآن دوم       عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره فلق، تنوین ها درس 5 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 18 قسمتی از متن: تنوین تنوین عبارت است از یکی از حرکات کوتاه به اضافه نون ساکن به عبارت دیگر Read more…

پاورپوینت سوره ناس درس چهارم قرآن دوم

پاورپوینت سوره ناس درس چهارم قرآن دوم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ناس درس 4 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 16   پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات Read more…