دانلود رایگان کتاب در هوای اشراق اشو pdf

دانلود رایگان کتاب در هوای اشراق اشو pdf

معرفی کتاب:(در هوای اشراق اشو)
كتاب(در هوای اشراق اشو) شامل آموزه هایی اشو درباره مدی تیشن و آرامش ذهنی است كه در قالب 365 عنوان تدوین شده است.(در هوای اشراق اشو) كتاب در هواي اشراق نشانگر جوهر اين آگاهي است كه گسترده ي وسيعي از سنت هاي معنوي و فلسفي را با داده هاي علم و روانشناسي امروزي به هم مي آميزد.(در هوای اشراق اشو) اين كتاب الهام بخش ، امكان زندگي در اين مكان و اين لحظه را به خواننده مي بخشد و او را ترغيب مي كند شيوه اي از بودن را در پيش گيرد…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *