مسافرت مجردی شمال

مسافرت مجردی شمال

تئاتر طنز مسافرت مجردی  ….کد تخفیف 80% :sh1398
داستان سفر مجردی اس حسین و عمو جواد و عمو مراد علی است که بدون اطلاع خانواده ها قصد سفر به شمال را داشته و همه وسایل تفریح را آماده می کنند اما در زمان حرکت اصغر متوجه تصمیم آنها برای سفر می شود.
اصرار عمو جواد برای منصرف کردن اصغر با دادن رشوه و … نتیجه نمی دهد و بالاخره رضایت می دهند که با ایشان به سفر رود و اتفاقاتی روی می دهد که این مسافرت را تحت تاثیر قرار می دهد…..دیدن این تئاتر بسیار زیبا و…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *