جزوه PDF مدیریت   کشور ایران ، کشورداری الکترونیک مربوط به کارشناسی ارشد رشته مدیریت پیام نور

جزوه PDF مدیریت کشور ایران ، کشورداری الکترونیک مربوط به کارشناسی ارشد رشته مدیریت پیام نور

جزوه PDF مدیریت کشور ایران ، کشورداری الکترونیک مربوط به کارشناسی ارشد رشته مدیریت پیام نور
در 83 صفحه فایل PDF قابل پرینت
 
قسمت اول: شامل 4 فصل
فصل اول: تحلیل دوران گذار به حکومت الکترونیک، به مثابه یک واقعیت اجتماعی پویا (علی اصغر پورعزت، غزاله طاهری)
فصل پنجم: استعاره های حکومت الکترونیک
فصل پانزدهم: حکومت الکترونیک: تحلیلی بر وضعیت عملکرد جمهوری اسلامی کشور ایران (حسن دانایی فر، اکبر حسن پور، طیبه عباسی)
فصل شانزدهم: حکومت الکترونیک در…

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *